Aktualności

Data aktualizacji 15.01.2020

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy ze ścieżką wsparcia dla grupy VI. Uczestniczki i Uczestnicy są obecnie w trakcie treningu kompetencji społecznych, przeszli już Diagnozę potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji, Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne. W styczniu planowane jest również rozpoczęcie dla nich szkolenia w zakresie „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”. W trakcie trwania jest obecnie szkolenie „Cukiernik” dla V grupy. Po jego zakończeniu, wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu czeladniczego.
Na stażach zawodowych przebywają osoby z grupy IV. Przypominamy o konieczności terminowego rozliczania się z odbywania stażu (dostarczanie list obecności, wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich.

 

Data aktualizacji 03.01.2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w grudniu V grupa Projektu odbyła Diagnozę potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji, Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności społecznych. W styczniu natomiast przeszli spotkanie z Pośrednikiem pracy. Następnie rozpoczną szkolenie z zakresu „Cukiernik”. Życzymy wszystkim Uczestnikom/czkom owocnej nauki!

 

Data aktualizacji 23.12.2019

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Zintegrowani”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych,
a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Wesołych Świąt!
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 06.12.2019

Na stażach zawodowych nadal przebywają Uczestnicy z grupy III z zakresu „Kucharza”. Stopniowo, staże podejmują Uczestniczki i Uczestnicy z grupy IV z „Opiekuna/ki osób starszych lub niepełnosprawnych”. Wszystkim Uczestnikom przypominamy o terminowym dostarczaniu list obecności, a wraz z nimi wniosków urlopowych oraz zwolnień lekarskich. W razie jakichkolwiek wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 21.11.2019

Drodzy Państwo,
Uczestnicy IV grupy projektu „Zintegrowani” zakończyli szkolenie zakresu Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych i przystąpili do egzaminu zewnętrznego. Wszystkie osoby ukończyły go z pozytywnym wynikiem. Gratulujemy! Po spotkaniu z pośrednikiem pracy zostaną skierowani na staże zawodowe. Natomiast niedługo staże ukończą osoby z III grupy. Mamy nadzieję, że wiele z nich przyczyni się do zatrudnienia Uczestników Projektu.
Przypominamy, że wszyscy Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia Trenera Aktywności, który jest do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 519 323 388 lub osobistego w Biurze Projektu.

 

Data aktualizacji 29.10.2019

Informujemy, że większość osób z II grupy projektu ukończyła już staże zawodowe. Obecnie na stażach przebywają osoby z grupy III, natomiast grupa IV rozpoczęła dzisiaj szkolenie zawodowe. Po ukończeniu kursu Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych przystąpią oni do egzaminu organizowanego przez PCK. Życzymy owocnej nauki i trzymamy za wszystkich kciuki!
Przypominamy także o prowadzonej w dalszym ciągu rekrutacji do V grupy. Po więcej informacji zapraszamy pod numerem telefonu 519 323 388 lub 509 613 097 bądź do Biura Projektu.

 

Data aktualizacji 24.09.2019

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że większość Uczestników grupy I zakończyła już staże zawodowe. Część z nich doprowadziła do zatrudnienia. Gratulujemy! Na stażach przebywają jeszcze osoby z grupy II i III. Natomiast Uczestnicy z grupy IV w Lubartowie, przeszli już pierwsze formy wsparcia i są w trakcie kolejnych. Niedługo planowane jest dla nich szkolenie z zakresu Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych.
Jednocześnie przypominamy, że w Lublinie nadal trwa rekrutacja do V grupy projektu „Zintegrowani”. Zapraszamy serdecznie do składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Projektu:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I-go 6,
20-610 Lublin

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 519 323 388 lub 509 613 097.

 

Data aktualizacji 04.09.2019

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy z realizacją ścieżki wsparcia dla kolejnej, 4 grupy Projektu w Lubartowie. 16 Uczestników przejdzie  Diagnozę potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji, Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności społecznych. Na najbliższe czasie  planowane jest dla nich również Pośrednictwo pracy.

 

Życzymy owocnych działań i dalszych sukcesów w Projekcie.

 

Życzymy wszystkim Uczestnikom powodzenia i zachęcamy do kontaktu z Trenerem Aktywności, który jest do Państwa dyspozycji. Zadaniem Trenera jest kompleksowa opieka nad Uczestnikami projektu i wspieranie ich w integracji zawodowo-społecznej. Jest to także wspólna praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej UP m.in. kompetencjami miękkimi, edukacją, czasem wolnym, relacjami w rodzinie, pełnieniem ról społecznych, uczestniczeniem w życiu społeczności lokalnej. Zadaniem Trenera będzie pomoc Uczestnikom odkrywaniu ich potencjału i w pokonywaniu deficytów, motywowanie do działania, doradzanie i wspieranie w procesie społecznego usamodzielniania się, umiejętne rozbudzanie potrzeb, motywacji i aspiracji życiowych Uczestników.

 

Data aktualizacji 30.08.2019

 

Data aktualizacji 23.08.2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy gr 3 zakończyła szkolenie KUCHARZ i przystąpili do egzaminu czeladniczego. Wszyscy UP pozytywnie zdało egzamin, zostaną teraz skierowani na staże zawodowe ,stopniowo podejmują realizację staży zawodowych. Dzięki warsztatom kompetencji oraz wsparciu psychologicznemu, a także nowym kwalifikacjom zawodowym zdobytym podczas szkolenia, mają większe szanse, by wspólnie z Pośrednikiem pracy znaleźć miejsce stażowe, które będzie odpowiadało ich potrzebom i możliwościom.

 

Data aktualizacji 12.07.2019

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy z realizacją ścieżki wsparcia dla kolejnej, 3. grupy Projektu w Lublinie. 15 Uczestników przeszło już Diagnozę potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji, Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne oraz trening umiejętności społecznych. Na najbliższe dni planowane jest dla nich również Pośrednictwo pracy. Życzymy owocnych działań i dalszych sukcesów w Projekcie.


Data aktualizacji 10.07.2019

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy gr 2 Projektu stopniowo podejmują realizację staży zawodowych. Wspólnie z Pośrednikiem pracy poszukują miejsc stażowych, które będzie odpowiadały ich potrzebom i możliwościom.

Życzymy wszystkim Uczestnikom powodzenia i zachęcamy do kontaktu z Trenerem Aktywności, który jest do Państwa dyspozycji pod nr tel. 519 323 388.

 

Data aktualizacji 06.07.2019

Drodzy Państwo,
Informujemy, że dnia 05.07.2019 r. Uczestnicy Projektu z gr 2 przystąpili do egzaminu czeladniczego po szkoleniu zawodowym z zakresu „Cukiernik”.  Gratulujemy pozytywnych wyników, a z Państwem dzielimy się zdjęciami przygotowanych przez Uczestników przepysznych deserów!

 

Data aktualizacji 10.06.2019

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy gr 1 Projektu stopniowo podejmują realizację staży zawodowych. Dzięki warsztatom kompetencji oraz wsparciu psychologicznemu, a także nowym kwalifikacjom zawodowym zdobytym podczas szkolenia, mają większe szanse, by wspólnie z Pośrednikiem pracy znaleźć miejsce stażowe, które będzie odpowiadało ich potrzebom i możliwościom.

Życzymy wszystkim Uczestnikom powodzenia i zachęcamy do kontaktu z Trenerem Aktywności, który jest do Państwa dyspozycji. Zadaniem Trenera jest kompleksowa opieka nad Uczestnikami projektu i wspieranie ich w integracji zawodowo-społecznej. Jest to także wspólna praca nad wieloma obszarami aktywności życiowej UP m.in. kompetencjami miękkimi, edukacją, czasem wolnym, relacjami w rodzinie, pełnieniem ról społecznych, uczestniczeniem w życiu społeczności lokalnej. Zadaniem Trenera będzie pomoc Uczestnikom odkrywaniu ich potencjału i w pokonywaniu deficytów, motywowanie do działania, doradzanie i wspieranie w procesie społecznego usamodzielniania się, umiejętne rozbudzanie potrzeb, motywacji i aspiracji życiowych Uczestników.

 

Data aktualizacji 06.06.2019

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że już 10.06.2019 r. 12 osób z gr 2 rozpocznie szkolenie zawodowe z zakresu „Cukiernik”.  Szkolenie będzie trwało 144 godziny i zakończy się egzaminem czeladniczym. Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 30.05.2019

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 30.05.2019 r. wszystkie osoby z gr 1. zdały egzamin po szkoleniu zawodowym z zakresu „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Gratulujemy!

 

Data aktualizacji 20.05.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Zintegrowani”.

W ramach projektu oferujemy:
•    Diagnozę potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji.
•    Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora)
•    Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych
•    Zajęcia z trenerem aktywności
•    Pośrednictwo pracy
•    Szkolenia do wyboru:
•    Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
•    Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
•    STAŻE 3 lub 4 - miesięczne

W ramach projektu zapewniamy również:
•    stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
•    stypendium szkoleniowe 957,38 zł netto w przypadku szkoleń 144 – godzinnych lub 638,25 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 611 394, 519 323 388.

 

Data aktualizacji 13.05.2019

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 11.05.2019 r. 12 osób z gr 1 rozpoczęła szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”.  Szkolenie będzie trwało 96 godzin i zakończy się egzaminem zewnętrznym.
Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 01.04.2019

Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia 2019 r. firma CONSULTOR Sp. z o.o. w Lublinie zmienia siędzibę i adres do korespondencji. Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

CONSULTOR Sp. z o.o
Ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

 

Data aktualizacji 01.03.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dysponujemy ostatnimi wolnymi miejscami na szkolenia z zakresu „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 611 394, 519 323 388.

 

Data aktualizacji 05.02.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Zintegrowani”. Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – z obszarów objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67, w tym w szczególności:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne z III profilem wsparcia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnozę potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji.
 • Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora)
 • Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych
 • Zajęcia z trenerem aktywności
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia do wyboru:
 • Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
 • STAŻE 3 lub 4 - miesięczne

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 957,38 zł netto w przypadku szkoleń 144 – godzinnych lub 638,25 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • poczęstunek i ciepły posiłek.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 611 394, 519 323 388.

 

Data aktualizacji 02.01.2019

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zintegrowani”

Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego– z obszarów objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67, w tym w szczególności:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne z III profilem wsparcia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi),
 • osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnozę potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji.
 • Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora)
 • Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych
 • Zajęcia z trenerem aktywności
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia do wyboru:
 • Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji)
 • STAŻE 3 lub 4 - miesięczne

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 957,38 zł netto w przypadku szkoleń 144 – godzinnych lub 638,25 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • poczęstunek i ciepły posiłek.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 509 611 394, 519 323 388.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo