Usługi

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Diagnozy potrzeb -stworzenie ścieżki reintegracji - 4h/os.
 • Działań z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) –6 h/os.
 • Działań z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych – 24h/grupa
 • Zajęć z trenerem aktywności
 • Pośrednictwa pracy – 6h/os.
 • Szkoleń do wyboru:
 • Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 144h
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 96h
 • 60 osób skorzysta z 3- miesięcznych staży zawodowych, 15 osób skorzysta z 4 – miesięcznych staży.

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminypo szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów na wszystkie formy wsparcia
 • Poczęstunek i ciepły posiłek.
Script logo